Menu

Historien om Æ HAW FEST

Historien om Æ HAW FEST

af Hans Gade og Jens Ole Engberg Pedersen

 

         I slutningen af 1960´rne var det meget almindeligt at byerne havde en byfest, dels for at skabe socialt samvær blandt byens borgere, men nok ligeså meget for at de foreninger som afholdt byfesterne kunne tjene penge til de også dengang forholdsvis slunkne klubkasser.

         I 1970 besluttede Boldklubben Klitten (som blev startet i 1969) og Holmsland Turistforening at forsøge at stable en byfest på benene. Starten var ikke nem, for ingen af de 2 foreninger havde nogen spiritusbevilling, og da en sådan bevilling var helt nødvendig for afholdelsen af byfesten var gode råd dyre. Klitboerne har altid været handlekraftige og snarrådige, så man indledte et samarbejde med Niels Kristensen (Niels Kok), som på den tid drev Restaurant ”Søhesten” i Nr. Lyngvig (nu Sandslottet), restauranten var det eneste sted i Holmsland Kommune der på den tid havde en spiritusbevilling. De 3 parter startede således den første byfest i Hvide Sande i 1971, byfesten blev afholdt på den grund, hvor  Hotel Holmsland Klit senere blev bygget.

Bevillingen tilhørte Niels Kristensen, turistforeningen stod for arrangementet og Boldklubben Klitten skulle stille med 16 mand til servering m.m., og skulle for deres indsats have kr. 3.000 + eventuelle drikkepenge. Serveringspersonalet var ret gode til at skaffe drikkepenge, og efter sigende blev drikkepengene mindst af samme størrelse som betalingen for arbejdsindsatsen.

Byfesten bestod af et telt til dans og udskænkning, et telt hvor man kunne købe hjemmelavet suppe, som Niels Kristensen og Niels Hansen (Nymindegab) stod for, herudover var Dahlgaards Tivoli på pladsen, og som betaling for at måtte være på pladsen betalte Dahlgaards Tivoli en del af udgifterne til de solister som optrådte ved byfesten.

Også i 1972 blev byfesten afholdt på samme plads og efter samme koncept.

I 1973 blev byfesten flyttet til Nordhavnen ved Redningsstationen, igen efter samme koncept og samme arrangører.

I 1974 flytter byfesten atter plads, denne gang flyttes til Langsand, øst for skolestadion, her blev byfesten afholdt  3 år inden den flyttede til stadion. Senere flyttes byfesten igen, og nu til området syd for stadion (nu genbrugsplads), hvor den havde hjemsted indtil genbrugspladsen blev etableret, for senere at flytte til Otto Peders Vej på havnen mellem sluserne, hvor den stadig har sit hjemsted, så Haw Festen har på mange måder haft en omtumlet tilværelse.

         Boldklubben Klitten deltog mere og mere i planlægningsarbejdet, og da Turistforeningen nu  kunne søge en lejlighedsbevilling til festen, ophørte samarbejdet med Niels Kristensen. 

Turistforeningen havde store problemer med at skaffe hjælpere, så det var oplagt at der skulle ske en ændring af konceptet. I første omgang blev det aftalt, at de første kr. 36.000 af overskuddet skulle deles mellem de 2 foreninger, medens resten tilfaldt Boldklubben Klitten, men da Boldklubben efterhånden selv stod for alt arbejdet, blev denne aftale hurtigt uanvendelig.

Efter afholdelsen af Haw Festen i 1976 blev Boldklubben Klitten og Turistforeningen enige om at ”handle” ud, hvorefter Boldklubben Klitten selv stod for Æ Haw Fest, og har gjort det lige siden.

I den efterfølgende tid fremkom der gentagne gange ytringer fra flere kommunal-bestyrelsesmedlemmer om at byfesten var et ”gedemarked”, man mente det efterhånden gik lidt for meget op i ”øl”. Hawfestudvalget, blev indkaldt til et møde med borgmester Kr. Enevoldsen, hvor emnet blev drøftet. Konklusionen af mødet blev, at bevillingen det kommende år ville blive givet til Boldklubben Klitten, da den kommende Haw Fest var planlagt, men at man ikke kunne påregne bevillingen det efterfølgende år, samt at Haw Festen gerne måtte indeholde lidt flere kulturelle og folkelige aktiviteter. Det var også på tale at give foreninen et tilskud på kr. 2.000 for at afholde sig fra at holde byfest!!

Fra det tidspunkt ændrede Hawfestudvalget konceptet for festen.

         Det blev besluttet at forsøge at afholde en kæmpe frokost i teltet med forskellig underholdning, noget af den underholdning  var opførelsen af den første revy – ÆWL O Æ KLE'T. Henning Davidsen (HD) og Holger Villadsen var primus motor for den første lokalrevy som blev opført i 1978, og selve navnet på revyen var en venligt ment satire over navnet på det juleblad, læseren netop nu har foran sig!

De første år troede vi ikke revyen alene kunne ”bære” det store arrangement med stor spisning m.m., så landskendte kunstnere blev hentet til, men det viste sig, at det var skønne spildte penge, da lokalrevyen hurtigt blev årets fest i Hvide Sande.  De følgende år blev vi nødt til at ændre teltets størrelse fra ca. 300 til 600 personer. HD og Holger Villadsen stod for revyen de følgende 3 år, Holger skrev en del af revyteksterne medens HD tog sig af opsætningen af revyen.

Revyens succes med de mange besøgende satte ”køkkenholdet” på en kæmpe udfordring, men også denne del blev klaret af de frivillige hjælpere med et fantastisk ”gåpåmod”. Herudover var det nødvendig med større investeringer, til f.eks. service, bestik m.m. til ca. 550 mand – det indkøbte service og bestik anvendes stadig her ca. 35 år efter købet, så selv om indkøbene blev nøje overvejet, blev de foretaget med omhu!

 I 1982 blev Æwl O Æ Kle't erstattet af professionelle revykunstnere, hvilket slet ikke var den samme succes som lokalrevyen, men heldigvis kom lokalrevyen igen på banen, og har gennem mange år været det store trækplaster som byens fest - Æ HAW FEST -. Æwl O Æ Kle't er med enkelte års afbrydelser opført siden pausen i 1982.

 

Glimt fra Æwl O Æ Kle't 1987

 

Billede 1 Tekst: ”Bruno ”Kasse” Jørgensen gi'r den som slagter af en lidt for ”sort” ko fra Værnet, der havnede på nogle middagsborde i Hvide Sande.”

 

Billede 2 Tekst: ”Elisabeth Enggrob i rollen som Leonora Christine i byens nye ”Blåtårn” hvorfra man kan overskue det meste af, hvad der foregår i byen.”

 

Billede 3 Tekst: ”...og stemningen var fin – det har den været i mange år...”

 

         Et andet resultat af mødet med borgmesteren blev, at der hvert år skulle afholdes et sportsarrangement på stadion. Der har gennem årene været afholdt mange forskellige sportsarrangementer, så som fodboldkampe med deltagelse af hold fra Tyskland, Norge og Danmark, gymnastikopvisning, hundevæddeløb, boksekampe, gadefodbold, balonopstigning, cykelløb, håndbold for blot at nævne nogle arrangementstyper.

Største publikumssucces var uden tvivl tipskampen mellem Vejle Boldklub og Bryne fra Norge, hvor der var ca. 1.000 betalende tilskuere. Også Cirkus Himmelblå med Kim Larsen har været en del af Haw Festens program, så det kulturelle har været og er stadig en stor del af HAW FESTENS program.

         De økonomiske resultater af HAW FESTEN har de fleste år været gode, men der har dog været store udsving på overskuddets størrelse, lige fra kr. 3.000 til omkring kr. 200.000. De flotte resultater skyldes ikke mindst, at alle hjælpere, ”rapper som spidser” alle har arbejdet gratis, og mange i rigtig mange timer. Uden deres hjælp kunne så store arrangementer umuligt gennemføres, og Boldklubben Klitten har også altid sagt tak for indsatsen, bl.a. med en ”Ølslæwerfest”, hvor alle frivillige blev inviteret som tak for deres hjælp.

         Det har aldrig været svært at få de udarbejdede arbejdsplaner fyldt ud, rigtig mange medlemmer og venner af klubben var villige til at give en hånd med, dog har det enkelte gange været nødvendig at udskifte en ”ølslæwer”, som ikke helt forstod det primære mål for festen, nemlig at tjene penge til klubben,så når der blev serveret fra baren skulle der også betales fuld pris for varerne, uanset om det var ens venner, der blev serveret for. Enkelte gange kunne der også gå lidt for meget ”kundepleje” i serveringen, hvilket bevirkede, at der manglede personale i baren, da personen hyggede sig gevaldigt med kunderne, et sådant problem blev hurtig ordnet ved, at personen afleverede ”serveringstrøjen” og herefter fortsatte hyggen som kunde/gæst.

 

         De gode økonomiske resultater hang i den grad også sammen med ølsalget, så da vi for mange år siden, ca. 8 dage før afholdelse af Æ HAW FEST, fik besked om, at vor øl-leverandør ikke kunne levere de bestilte antal kasser p.g.a. ølstrejke, var gode råd dyre,

Heldigvis var en af hjælperne – Bruno Jeppesen (Karklud) – depotbestyrer for Ceres.

På en eller anden ikke oplyst måde fik han det ordnet således, at øl til Æ HAW FEST blev sikret – og dermed det økonomiske resultat af festen.

Bruno var i nogle år herefter eneleverandør af øl til byfesten, medens Tuborg var sat i ”skammekrogen”.

         Haw Festen blev hurtigt et samlingspunkt for mange unge/yngre mennesker som var/er flyttet fra byen enten permanent eller for at studere.

De sætter hinanden stævne ved lokalrevyen og får genopfrisket mange gamle minder og hygger sig gevaldigt i hinandens selskab og er med til at skabe den meget positive stemning ved Æ Haw Fest.

 

         Hawfesten har rundet de 40, men er stadig frisk og fremadsynet.

Langt de fleste af landets traditionelle byfester har for længst tabt pusten og er lukket og slukket. Boldklubben Klittens byfest derimod lever stadig sit eget liv. Mener, at en af årsagerne til, at byens borgere stadig støtter op omkring festen, helt sikkert er den specielle stemning der indtræffer når teltet fyldes. I bund og grund er rammerne simple, et telt på en stor parkeringsplads, slidte borde og bænke samt en masse merchandise fra Carlsberg.

 

         Stemningsberetning: Det hele kickstartes af gæsternes forventninger til dagen. Personer der har sikret sig billet til den som regel fyldte Hawfestfrokost med revy møder forventningsfulde, spændte og festklare.

         ”For mig personligt starter festen, når taffelorkestret fremfører et set af de gode gamle numre, heriblandt ”Lyngvig Frit” og ”Dejlige Hvide Sande”.

         Silden for lov at svømme og stemningen stiger. Teltets gæster får stillet sulten ved den lækre frokostbuffet. Der bygges forventningsfuldt op til den legendariske lokalrevy. Revyen udstiller begivenheder eller personer i lokalsamfundet der har trådt ved siden af eller på anden vis har bemærket sig i det forgangne år.

Teltet bliver hvert år i uge 28 besøgt af over 2.000 glade gæster. Det er på ingen måde kun lokal boende fra hver side af slusen der cykler til Otto Peders Vej. Nej, en del af gæsterne i teltet er bys børn der rejser hjem med det formål at deltage i Hawfesten. At folk samles fra nær og fjern er medvirkende til den gode stemning.

         Overskuddet fra Hawfesten er meget afgørende for de muligheder, der kan gives til glæde for børn og unge der spiller fodbold i Hvide Sande. I årenes løb har afholdelse af Hawfesten givet mange penge af sig. Det er overskuddene der gør, at klubben har mulighed for at råde over de faciliteter som den har. Faciliteterne, strukturen og stemningen i boldklubben gør stedet til et behageligt sted at komme for legebørn i alle aldre.

 

         Nyskabelse - Fulde huse til Tørfisk

Som noget nyt indgik Boldklubben et samarbejde med Borgerforeningen i 2014. Samarbejde udmøntede sig i at afholde et fælles arrangement om tirsdagen. Teltet havde aldrig tidligere været benyttet om tirsdagen, hvorfor man kan sige at udgiften til teltleje sammenlagt blev mindre pr. gæst i teltet. Til at underholde i teltet havde vi hyret Tørfisk fra Thyborøn. Initiativet var en så stor succes, at man var nødsaget til at takke nej til salg af 200 spisebilletter. Da ”Røde John og hans kumpaner” som stod for den musikalske underholdning under spisningen, var færdige, var teltet fuldt til bristepunktet. 650 havde i alt løst billet til teltet, hvilket resulterede i, at det nye makkerskab vedtog at gentage tirsdagsarrangementet. Tørfisk-arrangementet er medvirkende til, at teltet fyldes 5 gange på en uge.

         Arrangørerne af Hawfesten forsøger at udvikle underholdningen løbende. For nogle år siden blev det gode gamle bingospil genindført. Ikke almindelig bingo, men et helt show hvor tallene bliver udtrukket på underholdende måder. Som eksempel på en tilbagevendende dyst kan nævnes skumfiduskonkurrencen mellem Esben Thomey og Thomas Præst. Konkurrencen går i sin enkelthed ud på, hvem der kan have flest skumfiduser i munden på en gang og samtidig sige ”skumfidus” Kan berette at Thomas præst har været overlegen alle årene.

         I forbindelse med Hawfestens 40-års jubilæum mente vi der skulle lidt ekstra til for at fejre den runde begivenhed. Sangeren Joey Moe blev derfor bestilt til at stå for den afsluttende underholdning. Teltet var fyldt til ”kagebord og skønsang” og Joey gjorde det fremragende. Om Joey Moes nuværende popularitet skyldes hans optræden ved Hawfesten 2014 vides ikke, men det er ret sikkert at han ville være dyrere at booke i dag.

         Som det tidligere er nævnt, er det ikke bare en selvfølge at afholde en byfest. Der er rigtig mange ting, der holdes styr på. Som et lille lokalsamfund kan vi være stolte over, at der hvert år afholdes en byfest af denne størrelse. Årsagen til at den stadig består skyldes de foregangsmænd der i sin tid holdte fast i, at der altså skulle være en byfest i Hvide Sande. Derefter er det de forskellige tovholdere der har holdt tampen tot og fortsat det gode arbejde.

         Intet kommer af sig selv og slet ikke en stor fest der afholdes på en parkeringsplads. Hvert år deltager mere end 175 frivillige personer i forbindelse med afholdelse af Hawfesten. I det efterfølgende efterår afholder Boldklubben Klitten en ”ølslæwerfest” for alle der hjælper til i byfestugens løb. Som et skulderklap uddeles der hvert år, en hæder til en person der under årets Hawfest har gjort en ekstra stor eller vigtig indsats – personen modtager titlen ”Årets Ølslæwer”.  Uden alle de hænder og ikke mindst uden de rigtig mange lokale virksomheders kæmpe hjælp på den ene eller anden måde, kunne afholdelse af Hawfesten ikke finde sted. Skål og på gensyn!

 

 

Anekdoter

 

         Når man sidder og tænker på og skriver om Haw Festen i gamle dage dukker der rigtig mange minder op om episoder fra festen, nogle af dem kan godt tåle at se dagens lys, medens andre nok vil forblive i hukommelsen som minder/episoder.

Den første episode er tidligere fortalt af Niels Kristensen(kok) i forbindelse med spørgsmål om starten på Haw Festen.

Niels stod for provianten, som bestod af suppe med boller, maden blev serveret i det lille telt, alle der kom ind i teltet skulle bære et synligt stempel på hånden som tegn på, at der var betalt entré,

Da brødrene Gustav og Jørgen Winkler efter deres optræden var blevet sultne, gik de derfor ind i madteltet for at få sulten stillet. På det tidspunkt var det Niels` far - Jes Kristensen (Kartoffel Jes) der havde vagten, og han så straks at de 2 herrer ikke havde betalt for entreen, og de fik derfor meget tydelig besked på at henvende sig til kassereren for at få det ordnet, hvortil de 2 spurgte Jes om han virkelig ikke vidste hvem de var . Det spørgsmål formildnede bestemt ikke humøret på Jes, for det svar de fik var : A´ er da fuldstændig ligeglad hvem I er, selv om det var Kong Frederik, så skal der betales for adgang til teltet.

Om de 2 betalte eller fik sulten stillet et andet sted fortælles der ikke noget om.

 

         På et tidspunkt medens Haw Festen blev afholdt på Langsand, kom klubbens 1. æresmedlem, Laurids Madsen, pludselig løbende op til ”lederne” helt ude af sig selv medens han pustende fortalte, at politiet var på vej ind i teltet!! – på det tidspunkt var der betydelig større respekt om politiet og deres arbejde end i dag, så Laurids var meget forskrækket over besøget. Da politiet kom til baren hvor vi stod, havde de kun et enkelt spørgsmål: Kan vi købe 2 ”køreøl”?? – Laurids faldt herefter fuldstændig ned.

 

         I mange år har vi haft adgang til en kølevogn for at holde øllene kolde, og en aften, da en  af serveringspersonalet havde hentet nye forsyninger, havde han glemt at lukke døren til kølevognen. Senere, da en anden person også kom for at hente forsyninger, ser han et par, som ikke ænser ret meget andet end dem selv  i vognen, efter deres ansigtsfarve at se, er de fuld gang med at tø kølevognens is op – varme og svedige så de i hvertfald ud!.

 

         Det første år festen blev afholdt på stadion, var der brug for ekstra toiletter i forhold til dem som var i klubhuset. Toiletvognen blev kørt på plads, og til vognens afløb blev der gravet et stort og dybt hul i fodboldbanen, som afdækning blev der lagt gamle brugte snehegn.

På et tidspunkt under festen var alle toiletter optaget, så da personen, som havde gravet hullet, skulle tisse, gik han i stedet for at stå i kø, om bag ved toiletvognen for at forrette sit forehavende, men det som han havde ganske glemt, da han trådte ud på afdækningen var, at der under hegnet var et stort hul, og pludselig stod han i lort til skridtet. Herefter sluttede Haw Festen for ham.

 

         Ved de første lokalrevyer havde vi som tidligere skrevet allieret os med professionelle kunstnere. Et år var solisten nu afdøde visesanger Erik Paaske. Erik Paaske var inden ankomsten orienteret om, at der først var frokost i en lille time inden han kom på scenen, og at publikum på det tidspunkt måske kunne være lidt støjende Dette var han helt med på, det var han rimelig vant til oplyste han. Og ganske rigtigt, publikum kunne selvfølgelig ikke være helt stille, men Erik Paaske kunne ikke tackle dette, så allerede efter 1. nummer var han så sur, at han vendte ryggen til publikum og sad på en stol og lirede sine viser af, (honoraret ville han ikke undvære). Erik Paaske blev højlydt buet ud af publikum.

Revyholdet havde hvert år et ekstra nummer med, næste år blev det annonceret at Erik Paaske meget havde fortrudt sin opførsel året før, igen buede publikum voldsomt, men da publikum så, at det i stedet var revyholdet, anført af Erik Paaske (HD) overgav publikum sig fuldstændig – Erik Paaske sagen var herefter glemt (næsten).

 

         På et tidspunkt havde vi 2 ”spidstelte” som var sat sammen til et stort telt, men hvor de 2 telte var sat sammen, kunne der i tilfælde af regn samle sig en del vand.

Uheldigvis var der et år, hvor regnen væltede ned den dag revyen skulle afholdes, borddækningen i teltet blev delvis ødelagt af vand, som løb ned fra samlingen og ud over bordene. Heldigvis var der blandt hjælperne en VVS-mand - Niels Jørgen Laugesen (Mc.Cloud). Han gik i gang med at hænge tagrender op gennem hele teltet så de personer, som havde plads under samlingen, undgik at blive våde, ligesom borddækningen forblev intakt. Da revyen var færdig var Mc.Cloud  og hjælpere også færdige  Mc. Cloud skulle jo snakke med alle gæsterne, og en enkelt eller 2 glas øl blev det sikkert også til!!

 

 

Vi var nu ”færdige” med 2 sammenhængende telte. Året efter fik vi et stort, men højt telt, desværre begyndte det at storme natten mellem fredagens arrangement og lørdagens revy.

Det syn, der mødte os lørdag morgen kl. 07.00, hvor opstilling, bordækning m.v. skulle starte, er der vist ikke mange der glemmer. Teltets barduner havde i nattens løb løsnet sig, og teltstængerne dinglede frem og tilbage, når teltdugen løftede sig. Det var ganske uforsvarligt at gå ind i teltet, men vi var klar over, at nogle af stængerne skulle sættes fast hvis ikke teltet skulle blæse i fjorden, så enkelte meget modige fik dette ordnet. Efter telefonkontakt med ejeren af teltet fik vi fæstnet nogle af de vigtigste barduner. I løbet af knap 2 timer efter vort opkald, stod der 5 mand fra teltfirmaet (Horsens) som gik i gang med at redde teltet. Kl. ca.14.00 var alt klart, en flok svedige hjælpere og serveringspersonale var klar til at tage imod 550 gæster med en times forsinkelse.

 

Jens Ole og Hans